Project R-12244

Titel

het effect van groene speelplaatsen voor het welzijn van kinderen (Onderzoek)

Abstract

In deze studie wordt het effect van een vergroening van speelplaatsen onderzocht voor het welzijn van kinderen van 9-12 jaar. Onderzoek toonde al aan dat tijd doorbrengen in een groene omgeving een positief gevolg heeft voor de emotionele en algemene gezondheid van kinderen. Met deze studie worden de mogelijke gevolgen van meer natuur en biodiversiteit op het gewicht, beweging, het vermogen om kennis op te nemen en verwerken en emotioneel welzijn onderzoeken bij kinderen. Een kosteneffectiviteit-studie wordt uitgevoerd om zowel de kosten als de bijdrage tot de gezondheid te vergelijken voor vergroende speelplaatsen in verhouding tot 'grijze' speelplaatsen.

Periode

10 september 2021 - 31 januari 2024