Project R-12583

Titel

Humane biomonitoring PFAS

Abstract

Onderzoek (in 2021) bij buurtbewoners van 3M toonde hoge waarden van PFAS-stoffen in het bloed aan. Voor dit Humaan Biomonitoringsonderzoek zullen bij deelnemers metingen van PFAS in bloed gekoppeld worden aan metingen van het stof dat zich bevindt in en om de woning van deelnemers, aan levensstijl, aan leeftijd en geslacht, metingen in groenten en eieren uit de tuin, metingen in compost en regenwater enz. Zo kan een geïntegreerde risico-analyse uitgevoerd worden en een klinische koppeling gemaakt worden naar gezondheidseffecten, en zal er bekeken worden hoe de resultaten medisch geïnterpreteerd kunnen worden. De partners die dit onderzoek uitvoeren, zijn de Universiteit Antwerpen, VITO, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), de Universiteit Hasselt en de Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Periode

01 december 2021 - 31 maart 2023