Project R-12566

Titel

De combinatie van cardiale stamceltherapie en weefselengineering als behandeling voor hartfalen (Onderzoek)

Abstract

Hartfalen is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Deze chronische, progressieve aandoening wordt meestal veroorzaakt door een hartinfarct, wat leidt tot een verminderde hartfunctie en uiteindelijk hartfalen. Ondanks therapeutische vooruitgang bestaat er tot op heden nog geen therapie om de hartfunctie te herstellen na een hartinfarct. Er is echter een nieuw ontdekte, zeer cardiomyogene stamcelpopulatie, de cardiac atrial appendage stamcel (CASCs) populatie, waarvan bewezen is dat het een unieke kandidaat is voor myocardiale regeneratie. Hoewel de cellulaire retentie en integratie van CASCs in het gastheerweefsel superieur is aan andere stamcelpopulaties, blijft het een uitdaging om adequate implantatie te bekomen. In deze studie willen we het therapeutisch potentieel van CASC optimaliseren met een nieuw ontwikkeld injecteerbaar biomateriaal om het verloren hartweefsel efficiënt te vervangen door nieuwe functionele cardiomyocyten. In geval van succes zou de combinatie van cardiale stamceltherapie en weefselengineering een oplossing kunnen bieden voor optimaal herstel van de hartspier na een myocardinfarct.

Periode

01 maart 2022 - 28 februari 2026