Project R-12636

Titel

Simulatorstudie naar de verkeersveiligheidseffecten van de plaatsing van een windturbine in het aansluitingscomplex van een autosnelweg (Onderzoek)

Abstract

De diensten hebben betrekking op het opzetten, uitvoeren en verwerken van een simulator onderzoek dat de effecten nagaat op het verkeersgedrag en daaruit volgend de effecten op de verkeersveiligheid ingevolge de (geplande) plaatsing van een middelgrote windmolen middenin een op- en afrittencomplex van een autosnelweg. Het onderzoek focust zich in eerste instantie op de te verwachten effecten op de onderzoekslocatie maar zal daarnaast, op basis van de bevindingen, ook ingaan op mogelijke concrete compenserende maatregelen op de onderzoekslocatie en aanbevelingen formuleren voor toekomstige projecten waarbij de plaatsing van windmolens in op- en afrittencomplexen of knooppunten van autosnelwegen wordt overwogen. Aanvullend dient ook een literatuurstudie te worden uitgevoerd, gefocust op de te hanteren afstand tussen de wieken en de autosnelweg en dienen in dit kader enkele beleidsaanbevelingen gedaan te worden.

Periode

28 januari 2022 - 15 oktober 2022