Project R-12155

Titel

Optimalisatie van donor- en acceptormaterialen voor volledig transparante organische zonnecellen (Onderzoek)

Abstract

Omschakeling van een economie op basis van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie vereist innovatieve, kost-effectieve oplossingen. Zonnecellen kunnen deze behoefte vervullen als ze over een voldoende groot oppervlak worden gebruikt. Op basis van de huidige technologieën zal dit echter heel veel ruimte vergen. Een belangrijke vraag die dus moet worden aangepakt, is hoe we de opwekking van zonne-energie effectief kunnen aanpassen aan de beschikbare ruimte, bv. door toepassingen zoals energieopwekkende ramen. Aan de andere kant bevindt ~50% van alle zonne-energie zich in het nabij-infrarode (NIR) gebied, hetgeen vraagt om bijkomend onderzoek en ontwikkeling van NIR-fotoactieve materialen. Organische halfgeleiders zijn bij uitstek geschikt om deze rol op zich te nemen omdat hun absorptie gemakkelijk kan worden afgestemd door slim moleculair ontwerp. Dit vereist het 'verkleinen van de optische gap' van de organische moleculen. In dit project zullen we ons richten op de synthese van nieuwe NIR-absorberende elektrondonorpolymeren en niet-fullereen elektronacceptoren die dan gecombineerd worden in de fotoactieve laag van organische zonnecellen. Waar men zich in het verleden vooral richtte op semitransparante zonnecellen, beogen wij volledig transparante devices zonder esthetische of vormbeperkingen. Als zodanig mikken we duidelijk hoger dan louter academische inzichten en streven we industrieel relevante resultaten na met een economische en maatschappelijke meerwaarde.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2024