Project R-12980

Titel

RAISE: Onderzoeksanalyse identificatie (Onderzoek)

Abstract

De missie van RAISE is om de infrastructuur te bieden voor een gedistribueerd systeem van crowdsource data, waarbij van open gegevens wordt overgestapt op open toegang tot gegevens voor verwerking. RAISE zal het mechanisme leveren om het algoritme naar de dataset te sturen in plaats van de data naar het algoritme. De echte waarde van open gegevens voor de onderzoeksgemeenschap is niet de toegang ertoe, maar de verwerking ervan op een zo handig mogelijke manier om de time-to-result te verkorten en de productiviteit te verhogen. RAISE is gericht op het bevorderen van een transparante manier om gegevens te delen en te verwerken, waardoor de onderzoeksgemeenschap haar werk kan publiceren met op bewijs gebaseerde authenticiteit van de uitgevoerde gegevensanalyse, waarbij tegelijkertijd de accreditatie van hun werk wordt gewaarborgd. RAISE zal worden gebaseerd op de fundamentele beginselen die zijn gedefinieerd in de FAIR-richtsnoeren voor het beheer en de exploitatie van wetenschappelijke gegevens (vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid). Daartoe brengt RAISE het verwerkingsalgoritme (klein formaat) naar de dataset (groot formaat) in plaats van de dataset te downloaden naar de computer waar het verwerkingsalgoritme zich bevindt. Om de verwerkingscapaciteit van de datasetopslagplaatsen te vergroten, leent RAISE het crowdsourcing-concept waarbij onderzoekers gemakkelijk in de bestaande workflows computers kunnen integreren die zowel hun datasets als de verwerkingscapaciteit dienen

Periode

01 oktober 2022 - 31 januari 2026