Project R-12527

Titel

COCK-pit: Competentieontwikkeling via Competentiekaart (Onderwijs)

Abstract

UHasselt zet in op competentiegericht onderwijs waarbij opleidingsprogramma's geënt zijn op competentieprofielen met specifieke eindcompetenties. Tijdens het leerproces dienen studenten deze eindcompetenties (zowel beroepsspecifieke als generieke) te verwerven. We wensen dit groeiproces beter te kunnen begeleiden hetgeen een continue monitoring van de competentie ontwikkeling vereist. Binnen het COCKpit project zal een digitale tool ontwikkeld worden om deze competentie ontwikkeling in kaart te brengen, over opleidingsonderdelen en opleidingsjaren heen. Met het oog op een efficiëntere begeleiding van het leerproces moet de ontwikkelde software toelaten om te evalueren, evaluatieresultaten en uitgebreide feedback te consulteren en te archiveren, het groeiproces op te volgen en te visualiseren. Zowel studenten, peers, interne en externe beoordelaars moeten gebruik kunnen maken van deze tool. Op termijn zou deze software ingezet kunnen worden, zowel in het pre- en postacademisch onderwijs als in de werkcontext, in functie van de opvolging van competentie ontwikkeling.

Periode

01 oktober 2021 - 15 oktober 2023