Project R-12273

Titel

Sterke koppeling tussen licht en materie in organische elektronica. (Onderzoek)

Abstract

Organische halfgeleiders zijn een opkomende klasse van materialen met een aanzienlijk potentieel voor toekomstige fotonische en optoelektronische toepassingen vanwege hun veelzijdigheid in verwerking, afstembaarheid van elektronische en optische eigenschappen door kleine variaties van de moleculaire structuur, flexibiliteit van de gevormde films en hun niet-toxiciteit. Organische LED's zijn al een commercieel product dat wordt gebruikt in beeldschermen, terwijl organische zonnecellen en optische sensoren de laatste jaren een snelle ontwikkeling hebben gekend. Dit soort organische opto-elektronische apparaten bestaat uit verschillende lagen van organische dunne films met een totale dikte rond de 100- 500 nm, wat van dezelfde orde is als de golflengte van de fotonen waarmee deze apparaten interageren. In dit project zullen we deze licht-materie-interacties afstemmen door manipulatie van de apparaatarchitectuur: we zullen gebruik maken van Bragg-spiegels (dielektrische spiegels) uit metaaloxiden, evenals (semi- )transparante elektroden om de regime van sterke licht-materie koppeling. Als gevolg ontstaan er hybride licht-materietoestanden, die we zullen onderzoeken met behulp van zeer gevoelige spectroscopische en in de tijd-geresolveerde meettechnieken. We verwachten dat de efficiëntie van het foton-naar-elektron, fotonnaar-foton en elektron-naar-foton conversie ernstig beïnvloed zal worden. De vergaarde kennis van het sterke koppelingsmechanisme zal naar verwachting leiden tot opwindende toepassingen zoals laagdrempelige organische lasers en volledig optische logica.

Periode

01 september 2021 - 31 augustus 2025