Project R-12315

Titel

Nieuwe ontwikkelingen aangaande oftalmologie

Abstract

Er werd een nieuw concept voor een vitrectomie-apparaat ontwikkeld dat de technische beperkingen van de huidige state of the art overwint en tegelijk het veiligheidsprofiel van de huidige op de markt zijnde systemen verbetert. Tijdens dit IOF Concept Project zal een eerste prototype worden ontwikkeld dat kan worden gebruikt voor verdere preklinische testen

Periode

16 oktober 2021 - 15 oktober 2022