Project R-13180

Titel

MIBIREM – Toolbox voor microbioom-gebaseerde bioremediatie (Onderzoek)

Abstract

Microben hebben een groot potentieel om bio-based processen te verbeteren. In bodem en grondwater kunnen ze bijvoorbeeld organische verontreinigingen afbreken, een proces dat bioremediatie wordt genoemd. In Europa zijn er ongeveer 324.000 ernstig verontreinigde sites, die een risico vormen voor mens en het milieu. Conventionele saneringstechnologieën om ze te reinigen zijn vaak te duur en technisch niet haalbaar. Microben hebben een groot potentieel om processen in de bio-gebaseerde industrie te verbeteren. Net zoals het microbioom in de darm, het lichaam ondersteunt bij de vertering van voedsel, kunnen microbiota in omgevingen zoals bodem en grondwater enzymen produceren die organische verontreinigingen, veroorzaakt door menselijke activiteiten, degraderen. In MIBIREM zullen we een TOOLBOX ontwikkelen die helpt om meer toepassingen te ontwikkelen voor microbiota. De TOOLBOX omvat moleculaire methodes voor een beter begrip en monitoring, isolatie en kweektechnieken evenals kwaliteitscriteria voor biobanking van hele microbiomen en last but not least methoden die worden toegepast om specifieke functies van microorganismen te verbeteren. De TOOLBOX is ontwikkeld voor milieutoepassingen in het veld van 'bioremediatie'. Hiervoor zijn drie use-cases geselecteerd. In deze drie use-cases wordt de afbraak van organische verontreinigingen in bodem en grondwater onderzocht en ontwikkeld. De drie groepen verontreinigingen zijn cyaniden, hexachloorcyclohexaan (HCH) en petroleumkoolwaterstoffen (PHC). Het project begint met bemonstering van verontreinigde locaties om bacteriën en schimmels te isoleren die actief zijn in afbraak en om gegevens te verzamelen voor de ontwikkeling van een voorspellingsmodel die helpt bij het monitoren van bioremediatie. Geïsoleerde afbrekende stammen zullen worden gedeponeerd in databanken en ook verbeterd door laboratorium-evolutie. Ten slotte zullen de prestaties van de geïsoleerde stammen worden getest op basis van de verkregen kennis over afbrekende microbiota in pilottests onder reële veldomstandigheden.

Periode

01 oktober 2022 - 31 maart 2027