Project R-12420

Titel

Welzijn in de logistieke sector.

Abstract

De logistieke sector is een snel evoluerende sector die geconfronteerd wordt met heel wat uitdagingen. Vooral in magazijnen ligt de focus op digitalisatie en automatisatie. Heel wat taken dienen echter nog steeds uitgevoerd te worden door mensen. Het vinden van gekwalificeerd personeel, én het aan boord houden van deze personeelsleden, is zeer moeilijk geworden. Om in te spelen op dit probleem, voeren we onderzoek naar het welzijn van werknemers in logistieke bedrijven. In de huidige academische literatuur ligt de focus op de efficiëntie van processen in de toeleveringsketen, en op de productieverhoging. Menselijke factoren worden hoofdzakelijk onderzocht vanuit deze invalshoek. Het is ons doel om de focus te leggen op de psychologische en sociale dimensie van welzijn op het werk. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur en kunnen we de logistieke bedrijven bijstaan in het verbeteren van het welzijn van hun werknemers.

Periode

01 september 2021 - 31 augustus 2025