Project R-12422

Titel

Effecten van plant-microbiële symbiotische relaties op processen van afbraak van plantenafval en C-vastlegging in de bodem. (Onderzoek)

Abstract

Van symbiotische relaties tussen planten en micro-organismen, zoals mycorrhiza's is bekend dat ze microbiële gemeenschappen in de bodem bemiddelen en mogelijk invloed hebben op biogeochemische cycli. De mechanismen van deze effecten worden echter slecht begrepen in termen van betrokken processen en in termen van kwantificering van hun effecten. Dit project heeft tot doel de effecten van plant-microbiële symbiotische relaties op mechanismen van strooiselafbraak en C-accumulatie in de bodem te onderzoeken. De effecten van arbusculaire, ecto en ericoid-mycorrhiza's op de dynamiek van gemeenschappen die de bodem afbreken, op het vrijkomen van koolstof uit het ontbindende afval en op het lot van die koolstof: wordt het ingeademd en afgegeven aan de atmosfeer? neemt dit labiele of stabiele vormen aan in de bodem, en zo ja, via welke mechanismen?

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025