Project R-12529

Titel

Oplossingen voor knelpunten uit circulaire experimenten (Onderzoek)

Abstract

De ervaringen uit de experimenten van de Callprojecten en van de Green Deal Circulair Bouwen zijn zeer relevant om de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen. De leerlessen en inzichten zouden zeer breed in de bouwsector kunnen ingezet worden maar nu ontbreekt er nog een vertaalslag naar meer gestandaardiseerde leidraden, methodieken en berekeningswijzen die het experiment-niveau overstijgen. Deze onderzoeksopdracht betreft dus praktijkgericht onderzoek en is opgesplitst in verschillende percelen die ieder een specifieke kennis en ervaring vragen. Binnen dit project werkt de UHasselt aan perceel 2 (juridisch/beleidsonderzoeksopdracht) en perceel 4 (onderzoek naar ervaring uit de experimenten en knelpunten bij overheidsopdrachten).

Periode

01 februari 2022 - 31 januari 2025