Project R-12551

Titel

LNO²: Lerend Netwerk - Onderwijssteuners Vlaanderen (Onderwijs)

Abstract

Via dit project willen veertien instellingen met behulp van het Voorsprongfonds de slagkracht van dit lerend netwerk LNO² versterken door: 1/kennis, ervaringen en methodieken over digitale onderwijsvormen te delen (speerpunt 3) binnen SIG Blended Leren; 2/professionalisering op te zetten voor onderwijsondersteuners rond digitale onderwijsvormen (speerpunt 3); 3/de samenwerking te faciliteren via de ontwikkeling van een intern online communicatie- en samenwerkingsplatform. Zo kunnen onderwijsondersteuners van universiteiten en hogescholen elkaar sneller vinden (chat), expertise delen (documenten delen en samen bewerken) en goede onderwijspraktijken borgen via een online documentatiedatabase. 4/de externe communicatie te optimaliseren door de bestaande LNO²-website te herwerken. Daardoor zullen de werkzaamheden van het lerend netwerk zichtbaarder worden, voor docenten in het hoger onderwijs in het bijzonder en het brede publiek in het algemeen

Periode

01 januari 2022 - 15 oktober 2023