Project R-13002

Titel

Precisielandbouw als basis voor een duurzame en toekomstgerichte landbouw. (Onderzoek)

Abstract

Hoewel precisielandbouw een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor de landbouw in Limburg, wordt het vandaag nog maar weinig gebruikt. Voor de landbouwer is het immers niet altijd even duidelijk hoe hij de gigantische datastroom kan inzetten of interpreteren. Met dit project nemen we die obstakels voor een aantal gerichte cases weg. We zullen niet alleen nieuwe technologieën verder ontwikkelen, maar ook de – economische en technische – meerwaarde ervan aantonen en demonstreren. Een hogere implementatie van precisielandbouw in de Limburgse gewasproductie kan een positieve impact creëren op het management, het rendement, de kostenbeheersing en de veerkracht ten opzichte van klimaatverandering. Met dit project selecteert het consortium een aantal innovatieve precisielandbouwmethodieken en -technologieën om ze verder te ontwikkelen en uiteindelijk te integreren tot praktijkrijpe toepassingen. UHasselt brengt haar expertise rond de ontwikkeling van nieuwe sensoren in dit project. Met behulp van slimme sensoren willen we inspelen op criteria die invloed hebben op o.a. betere beslissingen bij de planning, besparing arbeidstijd of andere inputs, verhoogde Kwaliteit, maar ook voor de verdere toekomst denken we aan de droogteproblematiek en hoe men minder impact van de landbouw op de omgeving kan verwezenlijken. We verwachten dan ook een verhoogde implementatie van precisielandbouw bij de Limburgse landbouwers met positieve impact op het management, het rendement, de kostenbeheersing, de veerkracht ten opzichte van klimaatsverandering. Door onze aanpak vullen we de ontbrekende schakels in tussen technologie-ontwikkeling en praktijkimplementatie

Periode

01 februari 2022 - 31 december 2026