Project R-12651

Titel

Schaalbare Dynamische Query Evaluatie voor Data Science (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoek gebeurt binnen het algemene onderzoeksthema "Data Science Processing inside the Data Engine". De bedoeling in dit thema is om te bestuderen hoe computationele data science taken die typisch buiten een gegevensbank uitgevoerd worden, zoals machine learning en real-time analyse, ook binnen de motor van een gegevensbank uitgevoerd kunnen worden. Meer specifiek focust mijn onderzoek zich op het probleem van Dynamische Query Evaluatie. Dit is het probleem waar een gegeven query Q beantwoord moet worden op een gegevensbank die voortdurend aangepast wordt. Wanneer gegevensbank db aangepast wordt tot gegevensbank (db + u) onder update u is het dus de bedoeling om Q(db + u) efficient te berekenen, rekening houdend met het feit dat Q(db) reeds berekend was waardoor bepaalde herberekeningen vermeden kunnen worden. Ik zal bestuderen hoe dynamic query evaluatie zich gedraagt in de aanwezigheid van kenmerken zoals lineaire algebra operaties, algemene aggregates, en recursie --- welke allen veelvuldig voorkomen in de machine learning context.

Periode

01 februari 2022 - 31 januari 2026