Project R-12666

Titel

Het effect van lichaamsbeweging op spierkracht, mobiliteit en evenwicht bij preflaire ouderen: een systematische review en meta-analyse (Onderzoek)

Abstract

Inleiding: Frailty is een van de meest problematische uitingen van een snel verouderende bevolking. Prefrailty, de voorloper van frailty, wordt gekenmerkt door één of twee van de volgende symptomen: onbedoeld gewichtsverlies, zwakte, uitputting, trage loopsnelheid en lage fysieke activiteit. Ondanks de hogere prevalentie van prefrailty in vergelijking met frailty, heeft tot nu toe geen systematische review de effecten van lichaamsbeweging op fysieke functie en frailty status uitsluitend bij prefrail oudere volwassenen duidelijk in kaart gebracht. Daarom was het doel van deze studie om het effect van lichaamsbeweging op spierkracht, mobiliteit en evenwicht te bepalen en de mogelijkheid om frailty transitie om te keren of te voorkomen. Methoden: Pubmed, Web of Science en Cochrane Library werden doorzocht op interventiestudies, voor april 2021, die het effect van lichaamsbeweging op spierkracht, mobiliteit en balans onderzochten bij prefrail oudere volwassenen (>65 jaar). Gemiddelde verschillen en odds ratio's werden berekend met behulp van een random effects model, met een significantieniveau van p<0,05 (95% betrouwbaarheidsinterval). Resultaten: Negentien studies werden teruggevonden na full-text screening (1289 prefrail deelnemers). Meta-analyse toonde significante verbeteringen in grijpkracht, kniestrekkracht, Timed Chair Stand Test, Timed Up and Go Test en voorkeursloopsnelheid na de oefeninterventie bij prefrail oudere volwassenen. Er werden geen significante veranderingen waargenomen voor spierkracht en evenwichtsparameters. Prefrail ouderen die de interventie ondergingen hadden 3,49 keer meer kans om robuust te worden in vergelijking met prefrail controles. Belangrijkste conclusies: Oefening verbetert spierkracht en mobiliteit bij prefrail oudere volwassenen en kan de overgang naar frailty voorkomen

Periode

11 oktober 2021 - 13 oktober 2021