Project R-12953

Titel

Taakspecifieke motorische vermoeibaarheid tijdens dagelijkse activiteiten van de bovenste extremiteiten bij kinderen met cerebrale parese (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel heeft als doel de vermoeibaarheid in de spieren te onderzoeken gedurende de uitvoering van activiteiten van het dagelijks leven met de armen en handen bij kinderen met cerebrale parese (CP). CP is een aandoening van de hersenen, ontstaan tijdens de zwangerschap of tijdens of net na de bevalling. Motorische vermoeibaarheid betekent een vermindering van de mogelijkheden van het volhouden van de spierkracht, die optreedt tijdens langer durende activiteit. De belangrijkste reden voor dit onderzoek is dat we weten dat kinderen met CP een verminderde spierkracht hebben in de arm en hand, en uit eigen onderzoek is gebleken dat ook het volhouden van kracht tijdens het grijpen verminderd is. Echter, het is nog onbekend of deze vermoeibaarheid optreedt en van invloed is tijdens de uitvoering van de relevante taken van het dagelijks leven, zoals het optillen en dragen van voorwerpen (fles, krat, bord, dienblad etc). Deze specifieke vermoeibaarheid noemen wij de taak specifieke motorische vermoeidheid (TSMV). Het voorgestelde onderzoek omvat drie doelen. Het eerste doel is het ontwikkelen van een nieuwe betrouwbare meetmethode om TSMV te meten tijdens taken van het dagelijks leven. Ook willen we bepalen of een grotere vermoeibaarheid (TSMV) voorkomt bij kinderen met CP tegenover typisch ontwikkelende kinderen en of dit ook leidt tot meer problemen in het uitvoeren van activiteiten van dagelijks leven en participatie (school, hobby, etc). Het tweede doel is het bepalen of op dit moment al vaak gegeven behandelingen gericht op de bovenste extremiteit bij kinderen met CP ook de vermoeibaarheid kunnen verbeteren. Het derde doel is het ontwikkelen van een specifieke training gericht op TSMV en te testen of deze goed uit te voeren is en effectief is. De inzichten hierin zullen bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve en doelmatige programma's bij kinderen met CP.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026