Project R-12838

Titel

Klantvertrouwen opbouwen door transparante inzet van kunstmatige intelligentie (Onderzoek)

Abstract

AI heeft een grote impact op een breed scala van industrieën, maar op AI gebaseerde systemen zijn vaak weinig transparant met mogelijke vooringenomenheid en discriminatie tot gevolg. Het ontbreekt consumenten aan begrip en vertrouwen met betrekking tot op AI gebaseerde marketingproducten/diensten. Dit onderzoek, dat zowel negatieve als positieve gevolgen van AI bekijkt, onderzoekt transparantie gerelateerde spanningen in de ontwikkeling van AI, en bestudeert obstakels voor de adoptie van op AI gebaseerde technieken en stelt vast hoe meer vertrouwen in AI kan worden opgebouwd. Resultaten helpen om te begrijpen of en hoe uitleg van op AI gebaseerde aanbevelingen een impact heeft op vertrouwen, hoe deze uitleg moet worden ontworpen en wanneer deze moet worden gegeven. Bovendien draagt dit project bij aan het voortdurende debat over hoe AI-toepassingen ethischer kunnen worden gemaakt door de duistere kant ervan aan te pakken, namelijk kwaadwillende AI en de gevolgen ervan.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2026