Project R-12955

Titel

In de ban van teken voor onderzoek naar het Salp15 eiwit bij (auto)immuunziekte (Onderzoek)

Abstract

Teken vormen een steeds grotere plaag voor mens en dier door de ziekteverwekkers die ze over kunnen dragen. Tekenspeeksel bevat echter vele zeer interessante eiwitten die onder andere aangrijpen op het immuunsysteem en bloedstolling en bloedplaatjesaggregatie tegengaan. Deze eiwitten zijn daarmee zeer interessant voor het ontrafelen van (patho)fysiologische moleculaire mechanismen. Bovendien kunnen eiwitten uit tekenspeeksel gebruikt worden voor de diagnose en het behandelen van verschillende ziekten. Het tekeneiwit Salp15 moduleert het immuunsysteem door te binden aan de CD4 receptor op T-helper cellen, lymfocyten die een belangrijke rol spelen bij adaptieve immuunreacties, maar ook betrokken zijn bij autoimmuunreacties. Het doel van dit project is om de structuur van Salp15 op te helderen en te onderzoeken of Salp15 gebruikt kan worden voor therapeutische behandeling van (auto)immuunziekten. Daarvoor wordt door middel van een multidisciplinaire aanpak het werkingsmechanisme en de effecten van Salp15 op menselijke CD4+ T-cellen bestudeerd. Op de afdeling Biochemie van Universiteit Maastricht zal Salp15 chemisch gesynthetiseerd worden met behulp van vaste-fase peptide synthese en natieve chemische ligatie-technieken wat de modificatie van het eiwit op één specifieke plaats mogelijk maakt. Daarnaast zal Salp15 geproduceerd worden door recombinante expressie, zodat het verrijkt kan worden met 13C en 15N voor kernspin resonantie en daarmee de structuuropheldering van dit eiwit. Ook zullen de eiwit-eiwit interacties tussen Salp15 en de CD4 receptor op T-helper cellen bestudeerd worden. Op de afdeling Immunologie en Infectie aan het BIOMED instituut van Universiteit Hasselt, zal onderzocht worden wat het effect is van Salp15 op het fenotype en de functie van T-helper cellen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van humane T-helper cellen. Tenslotte zal het effect van Salp15 op de functie van T-cellen zowel in vitro op cellen van patiënten met een auto-immuunziekte als in vivo in gehumaniseerde diermodellen worden bepaald. Dit project zal niet alleen inzicht geven in de structuur-activiteitsrelatie van het eiwit Salp15, maar het zal ook het therapeutisch potentieel van dit eiwit aantonen.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026