Project R-13372

Titel

iSTEM Inkleuren (Onderwijs)

Abstract

De cel 'iSTEM Inkleuren' is een consortium van Vlaamse universiteiten en hogescholen, gecoördineerd door Prof. dr. ir. Wim Dehaene (KU Leuven) en gesubsidieerd door het Departement Onderwijs. De kerntaak van de cel is de disseminatie van de principes van de iSTEM-didactiek, die gebaseerd op de onderzoeksresultaten en de expertise in STEM-onderwijs van de leden van de cel. De activiteiten van de cel zijn gericht op het Secundair Onderwijs en gaan van bijscholingen voor leerkrachten, coaching van leerkrachtenteams, scholen en scholengemeenschappen en -groepen, over de verspreiding van STEM-projecten tot het verkennen van nieuwe uitdagingen in de vertaling van de STEM-eindtermen naar de klascontext.

Periode

03 februari 2022 - 31 december 2022