Project R-12837

Titel

Technologie voor Werkbaar Werk - Technologieondersteuning voor meer Werkbaar Werk en verhoogde werkzaamheidsgraad in de Vlaamse Maakindustrie

Abstract

De doelstelling van deze proeftuin is de inzetbaarheid van nieuwe Industrie 4.0 oplossingen of methodieken voor het verbeteren van de werkbaarheid van de jobs in de productieomgeving te evalueren en het kennisniveau hieromtrent bij de doelgroep te verhogen door een gefaseerde introductie van deze technieken. Het project omvat een unieke aanpak waarbij enerzijds behoeften en noden in kaart gebracht zullen worden via een set van persona's en anderzijds zal de status van technische hulpmiddelen op voldoende hoog TRL niveau onderzocht worden (m.b.v. 9 technologie-demonstratoren) bij de uitvoerende partners en omgezet worden in bruikbare technische ondersteuning. Beiden worden aan elkaar gelinkt om op die manier inzichten te verwerven naar bruikbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit van de oplossingen. Hierbij zullen bedrijven, midddenveld-organisaties, VDAB en persona's actief betrokken worden. Via deze aanpak kunnen diverse kruispunten tussen behoeften (voorgesteld door de persona's) en anderzijds technologische ondersteuning (voorgesteld door een demonstrator) gekoppeld en bestudeerd worden waarna de uitkomsten gericht verspreid worden naar de verschillende stakeholders (bedrijven en middenveldorganisaties) tijdens het project. Deze stakeholders kunnen er ook na afloop van de proeftuin op voortbouwen

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2024