Project R-12933

Titel

Katvissen en hun parasieten van de Albertiene rift: systematiek, phylogenie en biogeografie. (Onderzoek)

Abstract

katvissen (Siluriformes) zijn voornamelijk zoetwatervissen, die gegroepeerd kunnen worden in 'continentspecifieke' lijnen. Uitzonderingen zijn echter de families van de Clariidae en Bagridae, die, hoewel ze ook voorkomen in Afrika, van Aziatische oorsprong zijn. Vertegenwoordigers van Bagridae en Clariidae hebben vaak grote distributies en zijn van economisch belang. Ik zal hun biogeografie bestuderen door gebruik te maken van extra kenmerken: hun gemeenschap van kieuwparasieten behorende tot de Monogenea. Gezien hun Aziatische afkomst, wordt verwacht dat hun parasietfauna gescheiden is van die van andere Afrikaanse meervallen. Ik zal me focussen op soorten uit de Oost-Afrikaanse Rift, een 'hotspot' voor zoetwaterbiodiversiteit. Deze regio heeft een gecompliceerde biogeografie die zijn turbulente verleden weerspiegelt. De regio bevat ook diepe, stabiele slenkmeren die tijdens droge perioden als toevluchtsoord voor zoetwatertaxa dienden. Deze fungeerden ook als bakermat van diversificatie voor zoetwatervissen en hun parasieten. Ik zal morfologische en moleculaire technieken toepassen op Monogenea van Bagridae en Claridae. Dit zal me toelaten om patronen van diversificatie te vergelijken tussen parasieten en hun gastheren, en tussen gastheer-parasietsystemen. Dit zal me in staat stellen om de fylogeografie van de gastheren te reconstrueren, wat zal bijdragen aan onze kennis van de zoetwatersystemen van Afrika.

Periode

01 november 2022 - 31 juli 2024