Project R-12900

Titel

De controle van medio laterale stabiliteit tijdens het wandelen.

Abstract

ACHTERGROND EN DOEL: Stabiliteit tijdens het lopen kan worden gehandhaafd door verschuivingen van het drukcentrum via modulatie van de voetplaatsing en enkelmomenten (CoP-mechanisme)¹. Een bijkomend mechanisme om het lopen te stabiliseren, is het contrarotatiemechanisme, d.w.z. het veranderen van het impulsmoment van segmenten rond het massamiddelpunt (CoM) om de richting van de grondreactiekracht te veranderen¹. Om te bestuderen of en hoe mensen het contrarotatiemechanisme gebruiken om de CoM te controleren tijdens het stappen en hoe dit interageert met het CoP-mechanisme, hebben we de bijdrage van beide mechanismen onderzocht tijdens normaal stappen en tijdens stappen met beperkte enkelmomenten en voetplaatsing in mediolaterale (ML) richting. METHODEN: Dertien gezonde volwassenen (6 mannen, leeftijd 23,8±3,7 jaar) liepen op een loopband met een snelheid van 2,5 km/u gedurende drie condities; 1) 10 minuten steady-state lopen. 2) 15 minuten lopen op LesSchuh, d.w.z. het beperken van de ML CoP verschuivingen onder de standvoet door middel van een 1cm richeltje bevestigd aan de zool. 3) 5 minuten lopen op LesSchuh op 50% van de normale stapbreedte, waarbij zowel de voetplaatsing als de enkelmechanismen worden beperkt (LesSchuh50%). De gemiddelde tijdgenormaliseerde curve van de totale versnelling van de CoM en van de bijdragen van de CoP- en counter-rotatiemechanismen tijdens een stap werden vergeleken tussen de verschillende condities met SPM repeated measures ANOVA. Ook werd de grootte van de controle binnen de stap voor elk van de drie variabelen bepaald door berekening van de gemiddelde standaardafwijking van de tijdreeksen binnen één stap per proef. Eenzijdige herhaalde maatregelen ANOVA's werden gebruikt om het effect van conditie op de grootte van de controle binnen de stap te bepalen. RESULTATEN: De grootte van de controle binnen de stap door het enkelmechanisme was afgenomen en door het contrarotatiemechanisme was toegenomen tijdens LesSchuh50% in vergelijking met onveranderd lopen en LesSchuh. De gemiddelde bijdrage van het contrarotatiemechanisme over de stappen nam niet toe tijdens LesSchuh50% in vergelijking met het normale wandelen. CONCLUSIES: Een verminderde mate van controle binnen de pas door het CoP-mechanisme werd gecompenseerd door een toegenomen mate van controle binnen de pas door het contrarotatiemechanisme tijdens LesSchuh50% in vergelijking met onverstoord lopen. Dit suggereert dat het contrarotatie mechanisme gebruikt wordt om het lopen te stabiliseren wanneer nodig. Echter, de gemiddelde bijdrage van het contrarotatiemechanisme over de passen nam niet toe tijdens LesSchuh50% vergeleken met onverstoord lopen. Het CoP-mechanisme leverde de belangrijkste bijdrage aan de totale CoM-versnelling. Het gebruik van het contrarotatiemechanisme kan beperkt zijn omdat hoekversnellingen uiteindelijk omgekeerd moeten worden en vanwege interferentie met andere taakrestricties, zoals hoofdstabilisatie en het voorkomen van interferentie met het looppatroon. REFERENTIES: 1. Hof. 2007

Periode

03 juli 2022 - 07 juli 2022