Project R-2116

Titel

Nagaan van de effectiviteit van de handhaving binnen diverse politiezones (Onderzoek)

Abstract

Om na te gaan wat de effectiviteit is van de handhaving binnen diverse politiezones, zullen de volgende stappen uitgevoerd worden: (1) Het handhavingsbeleid van de verschillende deelnemende zones wordt in kaart gebracht. (2) Vervolgens wordt de verkeersveiligheidstoestand binnen de verschillende deelnemende zones in kaart gebracht. (3) Als laatste stap worden de onderzoekscases gedefinieerd. Deze onderzoekscases zullen per jaar gedefinieerd worden in onderling overleg tussen de opdrachtgever, de partners (= mede-opdrachtgevers) en het IMOB. In het eerste jaar zal er gefocust worden op twee cases. Enerzijds op de evaluatie van de verkeersonveiligheid op gewestwegen. Anderzijds op de evaluatie van de SLIM-actie.

Periode

01 oktober 2009 - 30 september 2013