Project R-12975

Titel

Gelaagd testen van de cytotoxiciteitseffecten van micro- en nanoplastics met behulp van intestinale in vitro modellen (Onderzoek)

Abstract

In dit project bestuderen we de effecten van micro- (MPs) en nanoplastics (NPs) in verschillende intestinale modellen. Momenteel missen we een gedetailleerd inzicht over welke partikels wanneer schadelijk zijn. Dit project heeft als doel om na te gaan welke fysico-chemische eigenschappen schade induceren in de verschillende darmcellen, en via welke mechanismen ze dit doen. Dergelijke kennis is een noodzakelijke eerste stap in het verder uitwerken van een goede risicobeoordeling van MNPs.

Periode

01 juni 2022 - 02 juni 2026