Project R-12993

Titel

CASUS: referentiekader voor een consistente casusgeoriënteerde benadering in het onderwijs in Sociale Wetenschappen (Onderwijs)

Abstract

Vanaf academiejaar 2022-23 zal UHasselt de nieuwe bacheloropleiding Sociale Wetenschappen aanbieden. Hiervoor werd een eigentijds curriculum uitgewerkt dat steunt op drie disciplines (Sociologie, Communicatiewetenschappen, Bestuurskunde) die drie grand challenges (Diversiteit, Digitalisering, Democratie) voeden. Het innovatief onderwijsconcept "casusgeoriënteerd onderwijs" zal de onderwijsleeromgeving vormgeven. Hoewel internationaal erkend als onderwijsconcept, is casusgeoriënteerd onderwijs niet strikt gedefinieerd, terwijl een nieuw startende opleiding behoefte heeft aan een consistente toepassing van het concept door de onderwijsteams. Het voorliggend IOP project werkt daarom richtinggevende instrumenten uit zoals een referentiekader en templates voor de realisatie van casussen. Ook worden voorbeeldcasussen uitgewerkt, en gaat aandacht naar disseminatie.

Periode

01 september 2022 - 15 november 2024