Project R-13052

Titel

Radiologische mapping en lokalisatie met behulp van licht Compton beeldvormingssysteem ondersteund door dunne afschermings- en collimatie materialen" (Onderzoek)

Abstract

Een nucleaire site in ontmanteling vormt een grote uitdaging inzake veiligheid van werkers. Cruciaal voor de veiligheid van handelingen die in deze veranderende nucleaire omgeving gebeuren is dat bronnen, hotspots en andere contaminatie goed gelokaliseerd en gekarakteriseerd zijn. In deze omgeving met mogelijke aanwezigheid van bronnen hebben werkers slechts een korte tijd om de nodige handelingen uit te voeren, waardoor er het risico ontstaat dat bronnen gemist worden of onnauwkeurige metingen worden gedaan. Robots die toegang hebben tot verschillende aanwezige objecten moeten klein zijn en kunnen soms enkel simpele detectoren dragen die punt per punt moeten meten. Recent zijn er nieuwe lichte gamma camera's ontwikkeld die, indien ze in coïncidentie worden gebruikt, direct geometrische data van de radioactieve hotspots kunnen meten. Hoewel dit nog steeds moeilijk blijft bij complexe stralingsvelden. Daarom is het doel van dit onderzoek het combineren van deze gamma camera's met lichte collimatie-en afschermingsmaterialen om een flexibel imaging systeem te ontwerpen gebaseerd op Compton reconstructie. Dit systeem wordt geoptimaliseerd naar rekentijd om bediening op afstand toe te staan in complexe stralingsvelden. De toegevoegde waarde van het gebruik van lichtere alternatieven als collimatie-en afschermingsmateriaal voor gebruik in hoge stralingsvelden wordt ook geëvalueerd. Het systeem wordt geoptimaliseerd via benchmarking in zowel het labo als in real-live scenario.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2024