Project R-13405

Titel

C-EMPOWER - Socio-technologische meerlaagse analyse van burger empowerment voor beheer van persoonlijke gezondheidsdata in data-gedreven technologieën (Onderzoek)

Abstract

De proliferatie van datagedreven technologieën biedt heel wat opportuniteiten. Tegelijkertijd brengen ze uitdagingen en kwetsbaarheden met zich mee, o.a. op het vlak van data privacy en autonomie. Gebruikers hebben vaak weinig controle over de persoonlijke data die ze online delen. De nood aan initiatieven die datagedreven technologische innovatie koppelen aan het recht op privacy en vertrouwelijkheid van data is dan ook hoog. Hoewel het uitermate belangrijk is om de positie van burgers te versterken met betrekking tot databeheer en -controle, is dit allesbehalve vanzelfsprekend. Intermediaire organisaties, in het bijzonder lokale overheden en middenveldorganisaties, spelen een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol in dit proces van empowerment van burgers.Het onderzoeksproject heeft als doel om een socio-technologisch kader te ontwikkelen dat intermediaire organisaties in staat moet stellen om bij te dragen aan de empowerment van burgers. Dit laatste heeft betrekking op het beheer van data in een toenemende datagedreven samenleving, waar privacy en autonomie onder vuur komen te liggen. Het 'We Are platform' wordt als casus gebruikt om deze centrale onderzoeksdoelstelling te bereiken. De behoeften en eisen van burgers en de rol die intermediaire organisaties kunnen spelen bij de empowerment van burgers worden in kaart gebracht via diverse expertinterviews en case studies in drie Vlaamse gemeentes.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2024