Project R-2306

Titel

IOF project: FISystems (in vivo fluorescence imaging analysis) (Onderzoek)

Abstract

Dit project kadert in de voorbereiding voor de oprichting van de spin-off "FISystems". Deze spin-off zal zich richten op de verkoop van een meettoestel en consulting in het domein van predictieve en niet-destructieve meting van plantvitaliteit. FISystems bevindt zich in het laatste stadium voorafgaand aan de oprichting van een volwaardige UHasselt spin-off, waarbij enerzijds UHasselt de technologie en de IPR zal inbrengen tegen een bepaald percentage van de aandelen, en anderzijds een externe investeerder het nodige opstartkapitaal zal inbrengen. Deze IOF-financiering zal concreet gebruikt worden om de software op punt te stellen vooraleer naar externe investeerders gegaan kan worden.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2010