Project R-13371

Titel

Collectieve intimiteit: Het inzetten van plezier en verlangen als weg naar duurzaamheid in de sociale huisvestingscontext in Limburg, België. (Onderzoek)

Abstract

Duurzame ontwikkeling is in België en de meeste Europese landen een belangrijke aandachtspunt. Deze benadering beschouwt ecologische duurzaamheid als een dringend mondiaal probleem, een sleutelelement om onze toekomst veilig te stellen en een maatstaf voor ontwikkeling. Eerdere ontwikkelingsstrategieën legden de nadruk op investeringen in onderwijs en gezondheid en op het bevorderen van een billijke economische groei. Het beleid ter ondersteuning van deze drie pijlers was erop gericht de individuele zeggenschap en productiviteit van mensen te versterken. Onbewust verminderde dit kader voor ontwikkeling het vermogen van mensen om zich als collectief te organiseren, als actieve agenten van verandering. Collective Intimacy onderzoekt strategieën die het vermogen tot collectieve actie in participatieve stadsplanningsprocessen bevorderen. Concreet onderzoekt het onderzoek het concept en de praktijk van plezier in ontwerp als een middel om mensen in staat te stellen om als collectief orgaan actie te ondernemen. Dit roept de vraag op: Kan de ervaring van plezier een pad zijn om het individuele te overwinnen en collectief de verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen en duurzame ruimtelijke verandering te omarmen? In overeenstemming met mijn eerdere werk in Venezuela zal ik dit onderzoek naar participatieve ruimtelijke ordening specifiek koppelen aan het verlangen om te eten. Aangezien het verlangen om te eten ns denken met ons lichaam verbindt, verbindt het ons ook met onze omgeving, met voedsel. Het is een situatie die sterk verbonden is met genot, omdat al onze zintuigen bij de actie betrokken zijn. Eten is een scenario voor collectiviteit omdat het de arbeid omvat die erachter zit:oogsten, planten, koken, schoonmaken, en bouwen of troost vinden. Eten is een moment van individuele bevrediging en tevens een ruimte waar collectiviteit op zijn best kan worden ervaren. Methodologisch zal het onderzoek de Eating in Theory-aanpak vanAnnemarie Mol volgen, waarbij filosofische terminologie wordt uitgebreid en etnografische verhalen over eten als inspiratiebron worden gebruikt. In het geval van dit onderzoek wordt eten geconceptualiseerd als een ruimte die samen wordt belichaamd. Het onderzoek zal verschillende ervaringen met eten analyseren om lessen te trekken voor het opbouwen van collectief plezie. Het proces zal georganiseerd rond lichamelijk genot: samen koken, samen eten en samen tuinieren. Het doel is het ontwerpen en bouwen van "collectieve intimiteitsscenario's" in de context van sociale huisvesting in Limburg, op genot gerichte ruimtes voor democratische participatie en radicaal engagement. Kleinschalige gebouwde structuren, waar buren hun collectieve capaciteiten kunnen versterken, van elkaar kunnen genieten en hun relatie met hun omgeving kunnen herstellen. Annemarie Mol's 'Eten in de theorie' creëert de basis waarop dit onderzoek zal voortborduren door eten te verkennen als een collectief proces van intimiteit-maken in ruimtelijke veranderingsprocessen.

Periode

01 augustus 2022 - 31 juli 2026