Project R-2120

Titel

Statistische evaluatie van de reductie van Salmonella in dierpopulaties in de Europese Lidstaten.

Abstract

Het Europees Voedselagentschap verzamelt jaarlijks informatie van zoonoses en antimicrobiologische resistentie van alle Europese lidstaten. Het objectief van dit project is de analyse van de trend in het voorkomen van zoonotische agenten en de bronnen van menselijke infecties, om zo de waarschijnlijkheid te bepalen waarmee de Europese lidstaten de vooropgestelde vermindering zullen behalen. De dierpopulaties in deze studie zijn braad- en legkippen. Voor braadkippen is de doelstelling een voorkomen van 1% (of minder) van positieve Salmonella flocks tegen het einde van 2009. Voor de legkippen is de doelstelling is een jaarlijkse reductie tot 2% (of minder) positieve Salmonella flocks tegen Februari 2011. In dit project bieden we statistische ondersteuning aan het Europees Voedselagentschap voor de evaluatie van deze doelstellingen.

Periode

16 december 2009 - 15 oktober 2010