Project R-13885

Titel

Taakspecifieke motorische vermoeibaarheid tijdens dagelijkse activiteiten van de bovenste extremiteiten bij kinderen (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel heeft als doel de motorische vermoeibaarheid te onderzoeken gedurende de uitvoering van activiteiten van het dagelijks leven met de bovenste extremiteiten bij kinderen met cerebrale parese (CP). Motorische vermoeibaarheid is gedefinieerd als de vermindering van de capaciteit van de spierkracht in het neuromusculaire systeem, dat optreedt tijdens het uitvoeren van een langer durende activiteit. Uit eigen gezamenlijk onderzoek (gedeeld PhD Lieke Brauers, 2021) weten we dat kinderen met CP problemen vertonen in het gebruik van hun arm en hand op basis van verminderde maximale grijp spierkracht en verhoogde vermoeibaarheid in de arm en hand. Echter, het is nog volledig onbekend of deze motorische vermoeibaarheid ook optreedt en van invloed is tijdens de uitvoering van langdurige (sub)maximale contracties van de arm en hand tijdens relevante taken van het dagelijks leven, zoals het optillen en dragen van objecten. Deze specifieke vermoeibaarheid in het dagelijks leven noemen wij taakspecifieke arm hand-motorische vermoeidheid (TSAMV). Het eerste doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en valideren van nieuwe meetmethoden voor TSAMV en het identificeren van de impact van TSAMV op activiteiten van dagelijks leven en participatie. Het tweede doel is het identificeren van de effecten van bestaande interventies gericht op de bovenste extremiteit op TSAMV bij kinderen met CP. Het derde doel is het ontwikkelen van een specifieke training gericht op het verminderen van de TSAMV en het testen van de toepasbaarheid hiervan. De inzichten hierin zullen bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve en doelmatige programma's bij kinderen met CP.

Periode

01 april 2023 - 01 september 2023