Project R-14883

Titel

TwinSafe: verkeersveiligheid bevorderen door twinning (Onderzoek)

Abstract

Het TWINSAFE-project wil de onderzoekscapaciteiten voor verkeersveiligheid aan de Faculteit Transport- en Verkeerswetenschappen (FTTS) van de Universiteit van Zagreb verbeteren door samen te werken met de Universiteit van Lund en de Universiteit Hasselt. Het overkoepelende doel van het project is om FTTS uit te bouwen tot een kenniscentrum voor multidisciplinair onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van verkeersveiligheid. TWINSAFE bevordert het delen van kennis, best practices en een multidimensionale aanpak, waaronder gezamenlijk onderzoek, capaciteitsopbouw, internationalisering, diversiteit en ondernemend denken. Verkeersveiligheid is een wereldwijd probleem: verkeersongevallen veroorzaken wereldwijd veel doden en zwaargewonden. De EU heeft ambitieuze doelen gesteld om het aantal doden en gewonden in het verkeer tegen 2030 met 50% te verminderen, waarbij de nadruk ligt op de Safe System Approach. Er bestaan echter nog belangrijke verschillen tussen de EU-lidstaten, waaronder Kroatië, waar nog steeds uitdagingen bestaan ondanks de hoge kwaliteit van de wegeninfrastructuur. Deze uitdagingen zijn het gevolg van een gebrek aan integratie en interdisciplinaire samenwerking tussen belanghebbenden. TWINSAFE probeert deze uitdagingen aan te gaan door samenwerking te bevorderen met het onlangs opgerichte Centre of Excellence for Road Traffic Safety (CERTS). Het CERTS wil deskundigen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de publieke sector samenbrengen en stimuleert interdisciplinaire samenwerking om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en onderzoek af te stemmen op de Safe System Approach. Samengevat is het de missie van het TWINSAFE-project om onderzoek en innovatie op het gebied van verkeersveiligheid bij FTTS op een hoger plan te brengen, samen te werken met toonaangevende Europese instellingen en een interdisciplinaire aanpak te bevorderen via CERTS. Het uiteindelijke doel is om aanzienlijke vooruitgang te boeken in de aanpak van het kritieke probleem van verkeersveiligheid en bij te dragen aan de ambitieuze doelstellingen van de EU voor een veiligere verkeersomgeving.

Periode

01 mei 2024 - 30 april 2027