Project R-4350

Titel

Biomonitoring van de stedelijke habitatkwaliteit aan de hand van hyperspectrale vliegtuigwaarnemingen. (Onderzoek)

Abstract

De huidige meetstations voor het monitoren van luchtvervuiling leveren tot op heden slechts ruwe informatie omtrent de expositie aan polluenten. In dit kader is er een groeiende interesse naar methoden met hogere resolutie om de stedelijke luchtvervuiling te monitoren en te modelleren. Een van deze mogelijkheden is de biomonitoring van stedelijke vegetatie. Naast depositie, retentie en zelfs aanreiking van sporenelementen zoals zware metalen zijn de bladeren ook geëxposeerd aan gasvormige polluenten zoals stikstofoxiden (NOx), koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2) en zwaveldioxide (SO2) die allen een impact hebben op het fysiologische gedrag van de plant. Chlorofylfluorescentie technieken hebben tot op heden hun nut bewezen in het vroege detectie van stress zoals veroorzaakt door stikstoftekort of overmaat, verhoogde CO2 en ozon. Biomonitoring van natuurlijke vegetatie laat de acquisitie toe goed gedefinieerde stalen aan een aanvaardbare kostprijs en laat tevens toe de luchtvervuiling in functie van de tijd te bepalen. Dit reflecteert namelijk lange termijn veranderingen in de kwaliteit van de omgeving vermits planten pollutie accumuleren over meerdere maanden of zelfs jaren bij altijd groene planten. In het BIOHYPE project wordt de biomonitoring georganiseerd op drie structurele niveau's: (i) subblad- en (ii) het bladniveau en (iii) op het niveau van de boomkruin. Afhankelijk van het structurele niveau worden de volgende elementen uitgevoerd: (i) het schatten van de spatiale verdeling van de luchtpollutie door middel van passieve samplers en magnetische eigenschappen van het blad; (ii) op subblad- en bladniveau en op kroonniveau het onderzoeken van de spatiale distributie van chlorofylinhoud ,chlorofylfluorescentie parameters, bladreflectantie, stikstofinhoud, stomatale eigenschappen; (iii) het vergelijken en valideren van hyperspectrale metingen vanuit de lucht en vanop de grond en (vi) het beschrijven en optimalissren van een protocol voor het inschatten van de stedelijke habitakwaliteit met een hoge spatiale resolutie.

Periode

01 december 2009 - 31 december 2013