Project R-2148

Titel

Diffusie en clustering van isovormen van de glycinereceptor in het plasmamembraan van levende cellen: een micro- en nanoscopische studie (Onderzoek)

Abstract

De laterale membraanorganisatie van het plasmamembraan van levende cellen is heterogeen. Men veronderstelt dat er membraanmicrodomeinen zijn bestaande uit cholesterol en sfingolipiden. Deze structuren kunnen als platform dienen voor verschillende processen. Zo zouden eiwitten in dergelijke platforms kunnen clusteren. Deze microdomeinen zijn echter te klein om met optische microscopie waar te nemen. Indirecte evidentie bekomen met microfluorimetrische methoden wijzen op het bestaan van de veronderstelde structuren. Echter, er is geen algemene consensus over de realiteit van de microdomeinen. Er wordt gesteld dat nieuwe studies op bijkomende tijd- en lengteschalen vereist zijn. Immunohistochemische kleuringen van verschillende vormen van de glycinereceptor in weefselcoupes vertonen een puntpatroon dat evenwel geconvolueerd is met de optische responsfunctie van de microscoop. Voorliggend project beoogt het aanwenden van een recente nanoscopische methode (PALM) voor het bestuderen van de clusteringseigenschappen van de glycinereceptor in levende cellen. Deze metingen zullen worden gecorreleerd met diffusiemetingen met verschillende technieken die gebaseerd zijn op een ensemble- of een tijdsgemiddelde. Er zal nagegaan worden of de membraanmicrodomeinen een rol spelen in de clusteringseigenschappen van de glycinereceptor, of dat de onderlinge eiwit-eiwitinteracties bepalend zijn. Het effect van cholesterol en van het expressieniveau zullen worden onderzocht.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2013