Project R-2155

Titel

PM-Lab Fijnstof informatiesysteem Euregio

Abstract

Fijnstof is in onze omgeving één van de belangrijkste bronnen voor het ontstaan en verslechteren van veel aandoeningen aan de luchtwegen en aan het hart- en vaatstelsel. Belangrijke bronnen van fijnstof zijn het verkeer, verwarmingsinstallaties en de industrie. De Euregio, een agglomeratie met veel industrie, een hoge bevolkingsdichtheid en met specifieke geografische kenmerken kent relatief hoge fijnstofconcentraties. Het is moeilijk om deze deeltjes te meten. Het maatschappelijk effect van dit project voor de Euregio bestaat uit het creëren van een basis voor de gelijke aanpak van de fijnstof problematiek over de grenzen heen. Er zijn niet alleen verschillen in de wijze waarop fijnstof wordt gemeten door de verschillende instanties, er zijn ook verschillen in de interpretatie van de gemeten gegevens (bronnenonderzoek, gezondheidseffecten), en in de toepassing van ondersteunende rekenmodellen. Er is behoefte aan afstemming in deze hele keten, te beginnen bij een grondige afstemming van de meetmethoden en meetapparatuur voor fijnstof. Dit project voorziet in de inrichting van een mobiel referentie laboratorium, dat in de drie landen op geselecteerde locaties zal worden ingezet ter vergelijking met de aanwezige apparatuur. Daardoor worden gelijkwaardige meetresultaten verkregen. Tegelijkertijd worden de gezondheidskundige effecten van het gemeten fijnstof onderzocht, niet alleen via de hoeveelheid, maar ook via een breder onderzoek naar de chemische samenstelling van het fijnstof. Met deze kennis is het mogelijk om adviezen uit te brengen, zodat doelgericht maatregelen worden geformuleerd om de specifieke bronnen in de Euregio aan te pakken.

Periode

22 januari 2010 - 21 januari 2013