Project R-1440

Titel

Tournesol 2009: project T2009.20:

Abstract

In dit project willen wij de rol van glycine bestuderen in de functie van macrofagen en microgliale cellen in fysiologische omstandigheden (ontwikkeling van inhiberedende neurotransmissie) en in pathologische context (multiple sclerose). Dit project bestaat uit 2 luiken: In een eerste deel, zullen we gebruik maken van in vitro modellen (primaire culturen en macrofaag/microgliale cellijnen) om glycine en zijn aangrijpingspunten (GlyR, GlyT alsook synthese- en degradatie-enzymen) in macrofagen en microgliale cellen te bestuderen. Hun effecten op de functie van die cellen zullen ook bestudeerd worden (activatie, productie van vrije radicalen, van cytokines of van groeifactoren). In een tweede deel, zullen we de karakterisatie van het glycine systeem in microgliale cellen in vivo bestuderen. De rol van het glycine systeem in de ontwikkeling en de synaptogenese van inhiberende synapsen zal bestudeerd worden in een ex vivo ruggenmerg model. De mogelijke implicatie van glycine en zijn aangrijpingspunten zal ook nagegaan worden in een model waar de relaties tussen het immuun systeem en het zenuwstelsel beschadigd zijn (EAE, diermodel van multiple sclerose).

Periode

01 januari 2009 - 31 december 2009