Project R-1568

Titel

Hercules middelzware onderzoeksinfrastructuur: FACSAria II 2-laser Benchtop High Speed Cell Sorter

Abstract

Subsidieovereenkomst betreffende de financiering van type 1 onderzoeksinfrastructuur. Een high speed cell sorter laat toe om met grote nauwkeurigheid celpopulaties met hoge zuiverheid te isoleren en karakteriseren om zo betere inzichten te verwerven over hun rol in chronisch inflammatoire aandoeningen zoals multiple sclerose. Dit kan op termijn leiden tot de ontwikkeling van meer efficïënte therapieën.

Periode

15 oktober 2008 - 31 december 2013