Project R-851

Titel

Vergelijking van statistische methodes voor het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ten voordele van de federale politie.

Abstract

De federale politie ontwerpt elke twee jaar een nationaal veiligheidsplan. Ter ondersteuning van dit plan wordt een nationaal politieel veiligheidsbeeld opgesteld. In het raam van de realisatie van dit beeld, worden analyses gemaakt over de kenmerken van de feiten, daders en criminele netwerken. De analyse van de netwerken bevat een beschrijving van deze netwerken (aantal netwerken, omvang, nationaliteiten van de daders die er deel van uitmaken, geografische uitgestrektheid, aard van de gepleegde feiten ...) en een typering van deze netwerken. Doel van het wetenschappelijk onderzoek: een vergelijking op te stellen van de verschillende mogelijke multidimensionele analysemethoden met als doel een zo correct mogelijke classificatie of typering te bekomen van de netwerken van daders van criminele feiten.

Periode

09 december 2003 - 01 december 2004