Project R-888

Titel

POLYMOD: Improving public health policy in Europe through Modelling and Economic Evaluation.

Abstract

Het doel van POLYMOD is om besluitvorming betreffende gezondheidszorg in Europa te versterken door de ontwikkeling, standaardisatie en toepassing van mathematische, risicoanalytische en economische modellen van besmettelijke ziektes. Er zijn vier punten die behandeld worden in dit project. Het eerst is dat het noodzakelijk is dat modellerende en economische analyses nuttig en pertinent zijn voor beleidsmakers op het vlak van gezondheidszorg, specifiek voor die op Europees niveau. POLYMOD brengt de determinanten van beleidsontwerp in Europa in kaart, en verzamelt de beschikbare epidemiologische gegevens. Bovendien zet het structuren op om ervoor te zorgen dat beleidsmakers, specialisten op het vlak van gezondheidszorg, mathematische modelleerders en gezondheidseconomisten intens interageren om maximaal gebruik te maken van de beschikbare data, dat de meest pertinente gezonheidszorgvragen behandeld worden en resultaten verkregen worden op een tijdige en geschikte manier.

Periode

01 juli 2004 - 30 juni 2008