Project R-1425

Titel

EFSA project: Analysis of the EU-wide baseline surveys on Campylobacter spp. in broiler flocks and on Campylobacter spp. and Salmonella spp. in broiler carcasses Lot No. 2

Abstract

Volgens de verordening (EG) nr. 2160/2003 inzake de bestrijding van Salmonella en Campylobacter, moeten doelstellingen verstrekt worden voor het verminderen van de aanwezigheid van Salmonella serovars en Campylobacter soorten die van gezondheidsbelang zijn bij dierpopulaties. Voor dit doel worden breed uitgaande onderzoeken in de Europese Unie (EU) uitgevoerd. Zij verzamelen vergelijkbare gegevens tussen de lidstaten (MS). De specifieke doelstellingen die zullen worden onderzocht zijn vleeskuikens en kuikenkarkassen. Vier verslagen zullen opgemaakt worden. De eerste twee (deel A voor Campylobacter en Salmonella) zijn voorlopige beschrijvende analyses en schatting van en kuiken en karkas-niveau aanwezigheid voor elke Het De derde en laatste verslag (deel B) bevat een beschrijvende analyse van alle mogelijke risico factoren, evenals een model op basis van risico-analyse voor de identificatie van risicofactoren. De algemene doelstelling is het analyseren van en rapporteren over de baseline-enquêtes over Campylobacter spp. in koppels vleeskuikens en voor Campylobacter spp. en Salmonel / a spp. slachtkuikenproductie karkassen.

Periode

01 december 2008 - 01 augustus 2010