Project R-1942

Titel

Overeenkomst voor de implementatie van een samenwerkingsproject in kader van het Noord-Zuid-samenwerkingsprogramma (NSSCP) van de institutionele universitaire samenwerking tussen Universiteit Hasselt, Jimma University (JU), Ethiopia and University Eduardo Mondlane (UEM), Mozambique

Abstract

The hoofddoelstelling van dit NSS project bestaat er in capaciteit in de biostatistiek op te bouwen in Oost-Afrika (in het bijzonder in Ethiopië). Het project focust op de vorming van gezamenlijke onderwijsteams (Vlaamse en locale statistici), die verschillende cursussen in de biostatistiek op master niveau zullen ontwikkelen. De Vlaamse statistici van de teams zullen hun (zowel methodologisch als toegepaste) expertise ter beschikking stellen. Na een initiële ontwikkelingsperiode (van ongeveer een jaar per cursus) zal de locale statisticus de cursus volledig overnemen, met de hulp (indien nog nodig) van de Vlaamse medewerker. In het totaal zullen zeven cursussen worden ontwikkeld binnen dit project, elke cursus over een periode van ongeveer twee jaar. Dit NSS initiatief geeft ook de mogelijkheid aan de biostatistici van de Universiteit Eduardo Mondlane in Mozambique de gelegenheid deze cursussen en workshops te volgen in Ethiopië. Dat zal hen direct toegang geven tot het cursusmateriaal. Het is ook belangrijk dat ze op deze manier in contact komen met collegae uit het zuiden met gelijkaardige noden, doelstellingen en uitdagingen.

Periode

01 april 2009 - 31 maart 2011