Project R-1215

Titel

Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken - Spoor Verkeersveiligheid

Abstract

Het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken is één van de 14 Vlaamse Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek en bestaat uit twee thematische sporen: ┐Goederenstromen└ en ┐Verkeersveiligheid└. De Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek ondersteunen de Vlaamse overheid door beleidsondersteunend onderzoek uit te voeren rond prioritaire beleidsthema┌s. De Steunpunten zijn opgericht als een interuniversitair samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen en ├instellingen. De activiteiten van een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek zijn: - verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens (ook longitudinaal) - uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn) - uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek dat op langere termijn relevant is voor het Vlaams beleid - verlenen van wetenschappelijke dienstverlening De specifieke doelstellingen van het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid kunnen als volgt omschreven worden: - gegevensverzameling - korte termijnonderzoek rond diverse beleidsvragen - meer fundamenteeel wetenschappelijk onderzoek inzake verkeersveiligheid

Periode

01 januari 2007 - 31 december 2011