Project R-1294

Titel

IBBT GBO project: TELEON

Abstract

De huidige hype omtrent sociale software en online communities duidt op veranderingen in de maatschappij en een zoektocht naar methodes om beter de noden van de werkelijke maatschappij te ondersteunen met deze nieuwe technologieën. In een steeds globalere wereld stijgt de nood aan lokalisatie. Deze nieuwe gemeenschappen zijn een van de belangrijkste pijlers van de web 2.0 beweging, de nieuwe generatie van het internet. TV en radio (in hun informatieve taak) zijn belangrijke thema's in dagdagelijkse communicatie tussen mensen . Ze hebben een belangrijke sociale functie. Deze kan uitgebreid en gekanaliseerd worden in een virtuele gemeenschap waar gelijkgestemde radioluisteraars en televisiekijkers elkaar kunnen ontmoeten, communiceren, debatteren en deelnemen in gemeenschappelijke activiteiten. De publieke omroep heeft een maatschappelijke rol in het creëren, ontwikkelen en beheren van zulke virtuele gemeenschappen. Dit project onderzoekt hoe een driedimensionale (3D) wereld editor het gemakkelijk maakt om 3D werelden te ontwerpen die gebruikers een omgeving aanbieden om gemeenschappen te vormen en op een speelse manier te interageren met multimedia inhoud in de context van een online 3D verhaal. Om dit te bereiken gaan we de projectuitdagingen met en multidisciplinaire aanpak te lijf door technisch onderzoek met content- en gebruikersgedreven methodes te combineren. Verkennen van huidige 3D werelden vraagt veel handigheid van de gebruiker. Op dit onderwerp is weinig gebruikersonderzoek terug te vinden. Sterker, "likeability", "playability" en "sociability" zijn belangrijke nieuwe concepten die onderzoek verdienen. Dit project zal innovatieve onderzoeksmethoden aanwenden bij de aanvang van de ontwikkeling van 3D werelden om ervoor te zorgen dat deze concepten meengenomen worden. De projectpartners willen een nieuwe gebruiksvriendelijke en flexibele applicatie ontwikkelen die hun toelaat om verhalen te vertellen in virtuele 3D werelden. De gebruiker moet in staat gesteld worden om gemakkelijk een verhaallijn te creëren die voldoet aan ruwe, abstracte vereisten van het verhaal. Het resultaat moet echter wel flexibel genoeg zijn zodat een programmeur het script kan aanpassen. Door zo een technologie te ontwikkelen kunnen we de nadelen van de huidige softwaresystemen voor verhalen in interactieve omgevingen elimineren. Vanuit een technisch standpunt, plannen we onderzoek omtrent onderwerpen in de context van de netwerk architectuur. Die moet het uitrollen van virtuele interactieve communities ondersteunen van grote groepen van gebruikers gebaseerd op de bestaande netwerkinfrastructuur. We onderzoeken de invloed van schaalbaarheid op deze componenten bij zeer grote groepen van gebruikers, op gebied van beheersbaarheid, synchronisatie van status en het wegwerken van "single points of failure". Het proces van dynamische en transparant opdelen van de virtuele wereld in subcommunities is een belangrijk onderzoektopic. Verder onderzoeken we de verscheidene aspecten van communicatie in virtuele interactieve gemeenschappen met de nadruk op nieuwe types van interactie. Dit omhelst het toepassen van audio en videocommunicatie doorheen de 3D wereld, onderwerpen in verband met omroep en conferentiesystemen ende adaptatie van netwerkstromen afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Voor het creëren van verhalen in de digitale 3D wereld is inzicht in zowel de mogelijkheden van de technologie als in de unieke aspecten van online verhalen vertellen nodig. Deze nieuwe inzichten zullen op een organische manier opgebouwd worden door een wisselwerking tussen technologie en content. Een "best-effort" format zal bedacht worden gebaseerd op elementen uit bestaande technologie. Deze zal getoetst worden in een workshop met de voorlopers op gebied van 3D verhalen en technologie die bereid zijn om te pionieren, andere vakgebieden te verkennen en te innoveren. Hieruit halen we dan een eerste set van richtlijnen die de ontwikkeling van de innovatieve software kan beïnvloeden. Uit de gerijpte inzichten en ervaringen zal een cursus worden ontwikkeld die bedoeld is voor een publiek van klassiek geschoolde mediamakers. Deze cursus kan verrijkt worden met "hands-on" sessies gebaseerd op de eerste versie van de technologie onderzocht in dit project. Ter validering van de projectresultaten worden een aantal "proof of concept" demonstratoren gebouwd. De demonstratoren zullen bestaan uit : een 3D wereld editor met inbegrip van scène ontwerp; simulaties van schaalbare "backend" infrastructuur, community communicatie en interactie faciliteiten, met inbegrip van representaties van profielen en avatars, en demonstraties van "matchmaking" en communicatie programma's; navigatie in de 3D wereld; en een workshop en cursus in online 3D verhalen.

Periode

01 april 2007 - 01 april 2009