Project P-66

Titel

De optimalisering van de aanmaak van multimetaalion keramische poeders door middel van de coprecipitatiemethode.

Abstract

Sommige keramische oxiden hebben uitzonderlijke elektrische en/of magnetische eigenschappen. Zij worden bereid vanuit precursoren. De coprecipitatie-methode is een goede methode om te komen tot homogene precursoren op voorwaarde dat de procesparameters optimaal zijn en er geen segregatie optreedt tijdens de thermische behandeling. Naast de optimalisering van de bereidingsmethode zullen eveneens methoden ontwikkeld worden om de homogeniteit van precursor en eindprodukten te bepalen.

Periode

01 oktober 1997 - 30 september 2001