Project R-2382

Titel

Nanogestructureerde interpenetrerende netwerken voor fotovoltaïsche energie-conversie

Abstract

Nano-zonnecellen op basis van geleidende polymeren zijn veelbelovend voor de ontwikkeling van nieuwe generatie plooibare en goedkope zonnecellen. Deze organische of plastic zonnecellen hebben het voordeel dat ze kunnen worden aangebracht op grote oppervlakken via eenvoudige, groene en snelle productietechnieken zoals rolcasting en zeefdruk. Bovendien hebben de plastic zonnecellen het bijkomend voordeel van mechanische flexibiliteit, laag gewicht en mechanische flexibiliteit. Essentieel voor de verdere ontwikkeling van deze klasse van zonnecellen is de verbetering van de fotovoltaïsche eigenschappen. De algemene doelstelling van dit onderzoeksproject is te komen tot een beter begrip van het fotovoltaïsch gedrag van nieuwe nanogestructureerde organische zonnecellen, met speciale aandacht voor het verband tussen morfologie en elektro-optische eigenschappen.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2014