Project R-2383

Titel

BOF doctoraat: Genetisch gemanipuleerde endofyten en hun potentieel om fytoremediatie van bodems verontreinigd met toxische explosieven te verbeteren (Onderzoek)

Abstract

De grootschalige industriële productie van explosieven (TNT en RDX) en hun inzet voor militaire doeleinden, heeft geleid tot een wereldwijde verspreiding van deze toxische stoffen in het milieu. Fytoremediatie, gebruik makend van planten en hun geassocieerde bacteriën, is een veel belovende techniek om verontreinigde bodems en (grond)water te saneren. Omdat explosieven zeer slecht biologisch afbreekbaar zijn, zal ik trachten de fytoremediatie te verbeteren door natuurlijke- en genetisch gemodificeerde plant-geassocieerde bacteriën die explosieven kunnen afbreken, aan te rijken in planten om zo de fytotoxiciteit te verminderen. De microbiële diversiteit en explosieven-afbraak capaciteit van bodem en plant-geassocieerde bacteriën aanwezig op een Belgisch militair domein zal onderzocht worden. Een selectie van de meest geschikte natuurlijk voorkomende degraderende plant-geassocieerde bacteriën zal gebruikt worden voor een selectieve aanrijking in grassen en populier. Hun potentieel om de fytoremediatie te verbeteren wordt geëvalueerd aan de hand van afbraak-capaciteit en mogelijke reductie van de evapotranspiratie van oorspronkelijke componenten en tussenproducten. Daarnaast zullen deze bacteriën samen met degraderende bodembacteriën gebruikt worden als donor van een explosieven-afbraak route voor de genetische modificatie van plant-endofyten. Het potentieel van deze transconjuganten om de fytoremediatie te verbeteren zal ook beoordeeld worden. Tot slot zal een veld-studie worden uitgevoerd. Samengevat, dit project zal meer inzicht verschaffen in hoe plant-bacterie interacties de fytoremediatie kunnen verbeteren en het kadert ook perfect binnen het fytoremediatie-onderzoek, lopende aan de Uhasselt.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2014