Project R-277

Titel

Ontwikkeling van polymere licht emiterende diodes : materialen, karakterisatie en technologie.

Abstract

Het project wenst bij te dragen tot de verwerving van de fundamentelekennis nodig om nieuwe macromoleculaire materialen te ontwikkelen voorPolymere Licht Emiterende Diodes (P-LED) en hun gedrag in dezeelektronische devices te begrijpen. Bijgevolg wordt onderzoek verricht ophet vlak van de synthese van deze materialen, hun structurelekarakterisatie met spectroscopische en chromatografische technieken, destructurele variatie van hun architektuur, hun fysische karakterisatie, hunelektronische karakterisatie en de studie van het falingsgedrag van deovereenkomstige LED devices.

Periode

01 september 1998 - 31 december 2000