Project R-782

Titel

Studie van de relatie tussen moleculaire structuur en elektrische mobiliteit in poly(aryleen vinyleen) derivaten.

Abstract

De overeenkomst heeft tot doel aan Lien Breban de mogelijkheid te verlenen doctoraatsonderzoek uit te voeren met als titel "Studie van de relatie tussen moleculaire structuur en elektrische mobiliteit van poly(aryleen vinyleen) derivaten" onder de begeleiding van Dirk Vanderzande, gedurende een periode van 24 maanden gaan vanaf 01.10.2004. Het onderzoek wordt uigevoerd aan de instelling LUC.

Periode

01 oktober 2002 - 30 september 2006